Erstatning ved bilskader

Information om gældende lov

Køretøjer over 35 år 

Køretøjer over 35 år kan repareres/genopbygges uanset omkostningerne.

Forsikringsmæssigt er der dog i praksis en øvre grænse som svarer til det beløb køretøjet er forsikret for, og til genanskaffelsesprisen for et tilsvarende køretøj.

Køretøjets identitet må dog aldrig ændres. Hvis stelnummeret under renoveringen/genopbygning forsvinder, skal det genindhugges med tilladelse fra SKAT. Yderligere informationer kan findes i Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 7, stk. 1 samt § 10, stk. 4.

Hvis køretøjet er yngre end 35 år 

Hvis køretøjet er yngre end 35 år, skal køretøjets handelsværdi før skaden fastsættes af forsikringsselskabet. Handelsværdien er genanskaffelsesprisen for motorkøretøjet inklusiv afgift, umiddelbart før uheldet. Udgifterne til genopbygning af køretøjet opgøres af forsikringsselskabet og skal indeholde en specifikation over dele som skal udskiftes, maling, lakering med videre.

Hvis skaden er under 15.000 kr., må værkstedet udbedre skaden med mindre skadens størrelse overstiger køretøjets værdi. Hvis det er tilfældet, får du en kontanterstatning. Er skaden vurderet til mellem 65 og 75 procent af køretøjets værdi, vil du blive tilbudt en kontanterstatning.

Det er dit valg om bilen skal repareres eller blive dømt totalskadet. Er skaden vurderet til over 75 procent af køretøjets værdi, skal bilen vurderes totalskadet.

Yderligere informationer kan findes i Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift og motorkøretøjer m.v. § 7.

(Kilde: Motorhistorisk samråd)

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Du er altid velkommen at ringe til ind hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Veteranafdelingen
Vi sidder klar til at hjælpe
Ring til os på 75 91 21 92